ไร้เงาผู้รับเหมา!! ประธานชุมชนต้องระดมกำลังชาวบ้าน ทหาร ซ่อมแซมเอง

ไร้เงาผู้รับเหมาเรือก่อสร้างชนพัง ทางเดินเลียบคลองท้ายชุมชนหลอแหลคลองใหญ่ ย่านสะพานสูง ถูกปล่อยทิ้งนานกว่า 7 เดือน ! ประธานชุมชนต้องรวมพลังชาวบ้าน และขอกำลังทหารสนับสนุนช่วยซ่อมแซมกันเองตามมีตามเกิด เพราะจำเป็นต้องใช้สัญจรทุกวัน #ร่วมด้วยช่วยกัน