จับงูเหลือมในห้องน้ำ ใกล้เคียงสะพานปทุมธานี 1 จ.ปทุมธานี

อาสาร่วมด้วยคลองหลวงเมืองใหม่ 110 , 200 , 241 , 247 ให้การช่วยเหลือจับงูเหลือมภายในห้องน้ำ ใกล้เคียงสะพานปทุมธานี 1 จ.ปทุมธานี อาสาร่วมด้วยฯ ใช้อุปกรณ์จับงูเหลือมได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมปล่อยคืนธรรมชาติต่อไป 

เครดิตภาพ : ฐานร่วมด้วยคลองหลวงเมืองใหม่