ธกส. ร่วมอวยพรครบรอบ 21 ร่วมด้วยช่วยกัน

ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำกระเช้ามาร่วมอวยพรเนื่องในวันครบรอบ 21 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ของร่วมด้วยช่วยกัน