เจ้าของรถหมายเลขทะเบียน กท 8637 จันทบุรี กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคู่กรณีด้วยครับ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดระยอง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ :
เจ้าของรถหมายเลขทะเบียน กท 8637 จันทบุรี กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคู่กรณีด้วยครับ 
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณปั๊มแก๊สตรงท่าช้างทอง ถนนรักศักดิ์ชมูล อ.เมือง ต.จันทบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดเมื่ิอเวลาประมาณ 15.00 น.
Cr. ชมรมต้นกล้าจันทบุรี