โครงการบรรพชาอุปสมบท 209 รูป บูชาคุณ พระญาณวิศิษฎ์

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองขอร่วมประชาสัมพันธ์ "โครงการบรรพชาอุปสมบท 209 รูป"

ขอเชิญชายไทยอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปร่วมอุปสมบทหมู่ 
บูชาคุณหลวงพ่อทอง จนฺทสิริ ในโอกาสอายุวัฒนมงคล 83 ปี
รับสมัครบวชตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- รูปถ่าย 2 นิ้ว
- หลักฐานใบตรวจเลือด (ตรวจเอดส์. สารเสพติด)
- ผู้รับรอง
งดรับผู้ที่มีรอยสัก
บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
เข้าอยู่วัดวันที่ 9 เมษายน 58
อุปสมบทพร้อมกันกับวัดอโศการาม วันที่ 19 เมษายน 58
ลาสิกขาบทพร้อมกัน วันที่ 5 พฤษภาคม 58
วัดที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดจันทบุรี มีดังนี้
1.วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี
2.วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (081-945-4511)
3.วัดวิเวการาม (เขาน้อยท่าแฉลบ) อ.เมือง จ.จันทบุรี (039-391-214)
4.วัดเขาแก้ว ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (086-159-2605)
5.วัดทรายงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี (089-274-7404)
6.วัดดำรงธรรมาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี (039-362-587)

Cr.ชมรมต้นกล้าจันทบุรี