ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O หรือกรุ๊ปใดก็ได้

ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O หรือกรุ๊ปใดก็ได้ เนื่องจากนางเชื่อ  แก้วจินดา ซึ่งเป็นคุณยายของนายอนันต์  แก้วจินดา (ร่วมใจ 1598) ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมและลามไปยังปอด โดยทางโรงพยาบาลต้องการกรุ๊ปเลือดดังกล่าว เพื่อทำการผ่าตัด โดยนางเชื่อ ได้พักรักษาตัวอยู่ ณ ตึกอายุรกรรม 1 โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริจาคเลือดได้ที่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือติดต่อ โทร. 085-7979553 นายอนันต์  แก้วจินดา (ร่วมใจ 1598)