กิจกรรมบริการตรวจเช็คอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเครื่องแดง พร้อมปรับช่องความถี่ฯ

วันที่ 10 มีนาคม 2561 คุณนรากร มาก่อน ผจก.ฝ่ายบุคคล บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป นำผู้เชี่ยวชาญมาตั้งจุดบริการตรวจเช็คอุปกรณ์วิทยุสื่อสารเครื่องแดง พร้อมปรับช่องความถี่และเข้ารหัสใช้งาน ที่ทางร่วมด้วยช่วยกัน เพิ่มช่องทางความถี่ 245.9625 MHz. ช่อง CH 78 ณ ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน วังทองหลาง เพื่อให้เกิดการประสานงานกับร่วมด้วยช่วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนจาก บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป ที่มาตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้