จับงูเขียวภายในบ้าน ซอยเจริญกรุง 87 เขตบางคอแหลม

คุณเพ็ญศรี แจ้งขอความช่วยเหลือจับงูเขียวภายในบ้าน ซอยเจริญกรุง 87 เขตบางคอแหลม ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วยฉก.โพงพาง 67 เข้าช่วยจับงูเขียวได้เรียบร้อยแล้ว ยาว 80 เซนติเมตร และนำปล่อยธรรมชาติต่อไป

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วยฉก.โพงพาง 67