โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

เมื่อวาน(27กพ58) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ที่ห้องปฎิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เน้นย้ำ ให้ต่อยอดแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ผ่านมา ที่มียอดผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ลดลง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นความปลอดภัยในการเดินทาง ให้มีการเพิ่มจุดตรวจ จุดบริการในส่วนท้องถิ่น เพิ่มความเข้มงวดด้านการคัดกรองประชาชนในพื้นที่ และให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชนจัดตั้งจุดสกัดภายในชุมชน โดนเน้นผู้ที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ สำหรับเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน งดการดื่มสุราเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งสอดส่องดูแลเยาวชนในพื้นที่ที่มีพฤติกรรม เมาแล้วขับ