มอบน้ำดื่มให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนวัดสังฆราชา ซอยลาดกระบัง 3

 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 65 แพ็ค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ภายในชุมชนวัดสังฆราชา ซอยลาดกระบัง 3 เขตลาดกระบัง #ร่วมด้วยช่วยกัน1677

เครดิตภาพ : อาสาร่วมด้วย 023