ปรับภูมิทัศน์สามเหลี่ยมทองคำรองรับนักท่องเที่ยวเตรียมเข้าสู่ AEC

วันที่ 28 ก.พ.58 นายสุบรรณ ประครองใจ ผอ.กองโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายจำรัส โกฎิยี่ นายกเทศมนตรี ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัดประชุมระดมความคิดเห็นเจ้าหน้าที่และประชาชนในโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งตามแบบแปลนจะมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด มีการรื้อร้านค้าที่เก่าและทรุดโทรม สร้างอาคารขึ้นมารองรับใหม่ สร้างพื้นที่จัดกิจกรรม ฯลฯ โดยมีการออกแบบที่จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวนประมาณ 25-35 ล้านบาท  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทออกแบบ เจ้าหน้าที่จากกรมการท่องเที่ยว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง รวมไปถึงชาวบ้านทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ที่ห้องประชุมโรงแรมบังคำ รีสอร์ต หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จะให้ทางเจ้าหน้าที่ไปจัดทำรูปแบบปรับปรุงบางจุดที่ไม่สอดคล้องกับการใช้พื้นที่ของท้องถิ่น โดยกรมการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นพื้นที่ที่ทางกรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ คือ ไทย สปป.ลาว จีน และเมียนมา