จับงูเขียวเข้าบ้าน หมู่บ้านแสงปัญญา แพรกษา

คุณชุติมา ขอความช่วยเหลือจับงูเข้าบ้าน ที่หมู่บ้านแสงปัญญา ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสาน อาสาร่วมด้วยปราการ 027 ไปให้การช่วยเหลือจับงูเขียวเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว (ภาพถ่ายโดย อาสาร่วมด้วยปราการ 027)