มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบน้ำดื่มแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบน้ำดื่มร่วมด้วยช่วยกันจำนวน 240,000 ขวด ให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อไว้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)