คณะจากโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จ.สระแก้ว ร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะประชาชนจากโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา ( สวนของพ่อ ) จังหวัดสระแก้ว จำนวน 98 คน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นครั้งที่ยี่สิบสามของโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการพระราชดำริได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

จากนั้นในช่วงเที่ยง คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนจากองค์กรภาคีพันธมิตร ให้การต้อนรับประชาชนจากโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา(บ้านสวนของพ่อ) จ.สระแก้ว ที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว