มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมอบน้ำดื่มแก่ ศอญ. เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

วันที่ 29 กันยายน 2560 คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบน้ำดื่มร่วมด้วยช่วยกันจำนวน 240,000 ขวด ให้กับศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) เพื่อใช้ในงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ประธานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักพระราชวังสนามเสือป่า