เทศกิจนครขอนแก่นออกจักระเบียบการตั้งร้านของผู้ประกอบการ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์ เทศกิจนครขอนแก่นออกจักระเบียบการตั้งร้านของผู้ประกอบการ นายสุรชัย นาชัยลอง หัวหน้า.ควบคุมโซน 3/4 และหัวหน้า.ชุดพื้นที่โซน 3/4 ได้เข้าตรวจสอบการตั้งวาง ของผู้ประกอบการหน้าศาลจังหวัดปกติ และจัด เจ้าหน้าที่.ตรวจสอบเป็นระยะๆ

ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าว จาก เฟสบุค เทศกิจนครขอนแก่น