คณะจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชียวหลานและบ้านท่านหญิง ร่วมโครงการสักการะพระบรมศพฯ

วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 60 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะประชาชนจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพบ้านเชี่ยวหลานและศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิง จ.สุราษฎร์ธานี 97 คนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นครั้งที่ยี่สิบสองของโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการพระราชดำริได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน


จากนั้นในช่วงเย็น คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนจากองค์กรภาคีพันธมิตร ให้การต้อนรับประชาชนจากศูนยศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงและบ้านเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน97 คน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว