งูบุกรุกเข้าที่พัก โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ

คุณฝน แจ้งผ่านสายด่วน 1677 ขอความช่วยเหลือให้ช่วยจับงู อยู่ในบ้านพัก ซอยสถานทูตลาว เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ แจ้งศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ประสานอาสาร่วมด้วย CB ห้วยขวาง 001,018 เข้าช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ พบเป็นงูเหลือมความยาวประมาณ 2 เมตร จึงทำการจับงูไว้ได้เป็นผลสำเร็จ และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดคุณฝน แจ้งว่าได้รับการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณทุกท่าน ที่ประสานและให้การช่วยเหลือในครั้งนี้

**เครดิตภาพ : ร่วมด้วย CB ห้วยขวาง 018