คณะครูและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนวังไกลกังวล ร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคีพันธมิตร นำคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 164 คน เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

และในช่วงบ่าย ได้มีพิธีเลี้ยงต้อนรับคณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ราชนาวีสโมสร ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน