ประชาชนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคีพันธมิตร นำประชาชนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากประราชดำริ จ.นครศรีธรรมราชจำนวน 150 คนเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และในช่วงบ่าย คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนจากองค์กรภาคีพันธมิตร ให้การต้อนรับประชาชนจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว