คณะประชาชนโครงการหลวงดอยผาตั้ง (กลุ่มที่ 2) เชียงราย ร่วมโครงการสักการะพระบรมศพ

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี นำคณะประชาชนโครงการหลวงดอยผาตั้ง กลุ่มที่ 2 จ.เชียงราย จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นครั้งที่สิบแปดของโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ห่างไกลได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

หลังจากนั้นในช่วงเย็น คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมผู้บริหาร และตัวแทนจากองค์กรภาคีพันธมิตร ให้การต้อนรับประชาชนจากโครงการหลวงผาตั้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว ก่อนคณะจะเดินทางกลับในวันรุ่งขึ้น