แจ้งเตือน จุดเสี่ยงแอบกลับรถทางเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ากาฬสินธุ์

แจ้งเตือน จุดเสี่ยงแอบกลับรถทางเลี่ยงเมืองมุ่งหน้ากาฬสินธุ์

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือน จุดเสี่ยงแอบกลับรถทางเลี่ยงเมืองมุ้งหน้ากาฬสินธุ์ ที่มีการแอบกลับรถ ทำให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ผ่านไปมาไม่รู้ว่า จุดนี้มีการกลับรถ และทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ขับรถผ่านไปมาควรลดความเร็ว และ ระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

*** แจ้งเหตุ เตือนภัย เติมน้ำใจให้สังคม สายด่วน 1677
สามารถแจ้ง เหตุร้าย เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ 043-330163 , 081-6686530