ทำดีเพื่อแม่ ประดิษฐ์เต้มนมเทียมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เบญจจินดา "ทำดีเพื่อแม่"
 
ทำดีเพื่อแม่ ประดิษฐ์เต้มนมเทียมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติร์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งเต้านม โดยมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และส่งต่อให้ผู้ป่วยรักษามะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลทั่วประเทศ
 
"ยิ่งประดิษฐ์เต้านมเทียมได้มาก ยิ่งช่วยเหลือผู้ป่วยได้มาก"