กลุ่มอาสาบ้านขอม สมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมพร้อมหารือเตรียมตั้งฐานปฏิบัติการใหม่

นายชัชวาล ศรีวิลัย หัวหน้ากลุ่มอาสาบ้านขอม จ.สมุทรสาคร และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมกับแจ้งความประสงค์จัดตั้งฐานร่วมประสานงานกับร่วมด้วยช่วยกัน โดยรับผิดชอบดูแลพื้นที่ในเขตตำบลโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีสมาชิกอาสารวมทั้งสิ้นกว่า 20 นาย ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน และทุกฐานปฏิบัติการที่เป็นสมาชิก ขอต้อนรับและมีความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนต่อไป