คณะจากโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มที่1) ร่วมถวายสักการะพระบรมศพฯ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดและองค์กรภาคีพันธมิตร นำประชาชนโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่มที่ 1) จำนวน 100 คน เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้