คณะจากการประปานครหลวง เยี่ยมชมพร้อมหารือเรื่องการทำงานร่วมกันกับร่วมด้วยช่วยกัน

เวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.ค. 60 คุณวันทนีย์ ชุมภู ผู้อำนวยการกองบริการประชาชน การประปานครหลวง พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณะร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างร่วมด้วยช่วยกันและการประปานครหลวง เพื่อดูแลและให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนใช้น้ำประปาอันเป็นทรัพยากรอันมีค่าทุกหยดอย่างรู้คุณค่า