คณะประชาชนโครงการหลวงผาตั้ง กลุ่มที่ 1 ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ

วันจันทร์ที่ 17 ก.ค.60 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และองค์กรภาคี จากโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำคณะประชาชนโครงการหลวงผาตั้ง กลุ่มที่ 1 จ.เชียงราย จำนวน 100 คน  เข้าร่วมโครงการสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นครั้งที่สิบสี่ของโครงการนี้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนจากท้องถิ่นทุรกันดารในโครงการพระราชดำริได้ร่วมถวายสักการะพระบรมศพสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

           โดยเมื่อคณะประชาชนโครงการหลวงผาตั้ง กลุ่มที่ 1 จ.เชียงราย เดินทางมาถึงช่วงสิบโมงเช้าพี่เลี้ยงจากองค์กรภาคีเครือข่ายได้จัดแถวทยอยเข้าถวายสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง กระทั่งคณะประชาชนออกจากพระบรมมหาราชวัง ในเวลาประมาณ 12.30 น.พี่เลี้ยงจากองค์กรภาคีเครือข่ายจึงได้นำคณะเดินทางกลับที่พัก ร่วมกิจกรรมพบปะกับผู้บริหารองค์กรภาคี คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วยผู้บริหาร มูลนิธิเบญจรงคกุล บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และตัวแทนจากองค์กรภาคี ซึ่งให้การต้อนรับ โดยผู้บริหารองค์กรภาคีและตัวแทนชาวบ้านได้มีการมอบของที่ระลึก จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จแล้วคณะชาวบ้านจึงเข้าพักผ่อน ก่อนจะเดินทางกลับในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 18 ก.ค.60

          สำหรับโครงการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้