เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธจะได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และเวียนเทียน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นทุกวัด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมแต่งกายด้วยชุดขาว เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2558 ณ วัดใกล้บ้าน จังหวัดชุมพร โดยวัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ได้จัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558 ดังนี้ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.30 น.รวมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ในส่วนภาคค่ำตั้งแต่เวลา 19.30 น.ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร โทร.077-571093