มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 30,000 ดอก พร้อมด้วยอุปกรณ์จัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ชุด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.  คุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิเบญจรงคกุล พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 30,000 ดอก พร้อมด้วยอุปกรณ์จัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ชุด ให้กับสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณสุกฤตา สื่อเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ