ขอเชิญชวนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งโรคคอตีบเป็นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยงขณะนี้คือผู้ที่มีอายุ 20 - 50 ปี มีภูมิคุ้มกันไม่เพียงพอในการป้องกันโรค ทั้งนี้โรคคอตีบได้ระบาดในหลายจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสียงที่จะเป็นโรคคอตีบได้

ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ฝากประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนผู้มีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี คือผู้ที่เกิด พ.ศ. 2508 - ถึง ปี พ.ศ. 2538 เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบและบาททะยัก ได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 2 เมษายน 2558 ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 และ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.ชุมพร โทร.077-571093