ปชช.เข้ากราบพระบรมศพแล้วกว่า 15,891 คน

10:00 น. ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม.และจากกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประขาชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพแล้ว 15,891 คน 
 ยอดประชาชนที่รอเข้ากราบสักการะพระบรมศพในเต้นท์พักคอยประมาณ 600 คน 
 ยอดประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล 1,659 คน

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน