ผู้สูงอายุ เดินทางมาเข้ากราบพ่อหลวง ร9

07:00 น.ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม. และกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประชาชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมศพแล้ว 7,538 คน

ยอดเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลแล้ว 116 คน

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน