คนดี มีน้ำใจ มอบถังออกซิเจน ให้กับร่วมด้วยช่วยกัน

คุณชัยรัตน์ กัลยาดี เดินทางมายังร่วมด้วยช่วยกัน มอบถังออกซิเจนพร้อมชุดอุปกรณ์ ให้กับร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อจะได้นำไปบริจาคให้กับผู้ป่วย ที่ต้องใช้ถังออกซิเจนต่อไป #ร่วมด้วยช่วยกัน1677
เครดิต: ร่วมด้วยช่วยกัน