ปชช.ทยอยเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ท่ามกลางแดดร้อน

16.00 น.ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม. และจากกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประชาชนที่เข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้ว 19,611 คน

ยอดรอเข้ากราบบังคมพระบรมศพในเต้นท์พักคอยประมาณ 500คน

ยอดการเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล 3,319คน ยอดรอเข้าชมนิทรรศการไม่มีตกค้าง

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน