เจ้าหน้าที่ ท้องสนามหลวงเกิดอุบัติเหตุถูกมีดคัตเตอร์บาด

เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลบริเวณท้องสนามหลวงเกิดอุบัติเหตุถูกมีดคัตเตอร์ บาดที่บริเวณนิ้วมือ เข้ามาขอความช่วยเหลือที่จุดร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชน อาสาร่วมด้วยช่วยกัน ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้

เวลา 14.00 น. ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม. และจากกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประชาชนที่เข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้ว 16,884 คน

ยอดรอเข้ากราบบังคมพระบรมศพในเต้นท์พักคอยประมาณ 900 คน

ยอดการเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล 2,722 คน

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน