12.00 น. ประชาชนที่เข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้ว 14,491 คน

เวลา 12.00 น. ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม. และจากกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประชาชนที่เข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้ว 14,491 คน

ยอดรอเข้ากราบบังคมพระบรมศพในเต้นท์พักคอยประมาณ 700 คน

ยอดการเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล 2,179 คน ยอดรอเข้าชมนิทรรศการไม่มีตกค้าง

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน