ยอดเข้ากราบบังคมพระบรมศพ

เวลา 10.00 น. ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม. และจากกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประชาชนที่เข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้ว 12,523 คน

ยอดรอเข้ากราบบังคมพระบรมศพในเต้นท์พักคอยประมาณ 1,230 คน

ยอดการเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล 1,246 คน

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน