ร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวก

ร่วมด้วยช่วยกันบริการประชาชน พร้อมอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และบริการน้ำดื่มเย็นๆให้กับผู้มาร่วมกราบสักการะพระบรมศพ

เวลา 8.00 น.ข้อมูลจากกองอำนวยการร่วม กทม. และจากกองอำนวยการร่วม รส. ยอดประชาชนที่เข้ากราบบังคมพระบรมศพแล้ว 9,821 คน

ยอดรอเข้ากราบบังคมพระบรมศพในเต้นท์พักคอยประมาณ 1,050 คน

ยอดการเข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล 128คน 

Cr.ร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน