ลงพื้นที่แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี

“อ่าวกระทิง” ที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น  ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะไชย  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี ที่วนอุทยานอ่าวกระทิง มีป้ายแสดงการต้อนรับ ให้ความรู้  คำแนะนำ และคำเตือนอยู่เป็นจำนวนมาก  ป้ายต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวควรอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง

เงื่อนไข : ห้ามเข้าตั้งแต่เวลา 17.30 – 08.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาติเด็ดขาด