ถนนตัดผ่าน 1,350 เมตร ประชาชนเดินทางสะดวก

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนพัฒนาการคูขวางกับถนนเฉลิมพระเกียรติ จะเดินทางสะดวกสบายและใช้เวลาน้อยลง เนื่องจากสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำลังก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติดคอนกรีตสายเชื่อมถนนพัฒนาการคูขวางกับถนนเฉลิมพระเกียรติ วันเริ่มดำเนินการก่อสร้าง 12 มกราคม 2558 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน 2558 การดำเนินการ 150 วัน ถนนสายนี้ก็จะแล้วเสร็จ ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวจะสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงเรียนมาให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลต่อไป

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์  โทร. 075-431166 ,081-4239852

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช  1677 ดีแทค โทร.ฟรี