ร่วมด้วยฯนำข้าวกล่องมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง

ทีมงานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นำข้าวกล่อง 100 ชุด น้ำดื่ม ขนม จำนวนหนึ่ง ไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ม.6 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีระดับน้ำท่วมบางจุดสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านได้รับผลกระทบหนัก