ร่วมด้วยฯแจกข้าวให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนท่าโพธิ์ นครศรีฯ

ทีมงานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นำข้าวกล่อง และน้ำดื่ม แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนท่าโพธิ์ เขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช