เตรียมสถานที่จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดสถานที่จัดงานอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันประมาณ  350 คน ณ หอประชุมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    ตตำบลตตพร้อมที่สุดสำหรับคุณ