ร่วมด้วยช่วยกัน สวัสดีปีใหม่ กสทช.

นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน เข้าสวัสดีปีใหม่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญรองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม พร้อมปรึกษาแผนการทำงานร่วมด้วยช่วยกัน ปี 2560 ถึงการให้บริการช่วยหลือประชาชน ผ่านหมายเลขสายด่วน 1677 ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. ให้ครอบคลุมทุกเครือข่าย รวมถึงการจัดสรรความถี่วิทยุสื่อสารในการประสานงานกับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน เข้าช่วยเหลือประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว