ปชช.โครงการฟาร์มตัวอย่าง สกลนคร ร่วมสักการะพระบรมศพ

 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นำประชาชนจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.สกลนคร จำนวน 86 คน  เดินทางเข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตามโครงการร่วมด้วยช่วยกัน บริการประชาชน ผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และอยู่ในโครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จพระราชดำเนิน และมีความประสงค์จะเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพ