น้ำไม่ค่อยไหลต้องการน้ำใช้ที่พุทธสถานเจิ้งเต๋อ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากคุณอาทิตย์  ศรีเสาวลักษณ์ ว่ามีประชาชนต้องการน้ำใช้ที่ซอยอำนวยสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งจากการที่ประสานงานกับคุณนุช ประชาชนที่ต้องการน้ำใช้ ที่พุทธสถานเจิ้งเต๋อ บ้านเลขที่ 7/14-15 ซอยอำนวยสุข  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากน้ำไม่ค่อยไหล ประกอบกับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่พุทธสถานมีกิจกรรม ต้องการน้ำใส่ถังไว้ใช้ ถังขนาด 750 ลิตร  

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประสาน คุณสุชาติ เชาว์ชะตา รักษาการหัวหน้าฝ่ายป้องกัน สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  รับเรื่อง แจ้งว่าจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ ซึ่งในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าขาดน้ำเพื่อใช้อุปโภคจริง และได้นัดหมายกับคุณนุช เจ้าของบ้าน และวันต่อมา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้นำน้ำมาใส่ถังและกระติกไว้จนเต็ม และจะนำมาให้ใหม่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลาเดิม  ขอขอบคุณร่วมด้วยช่วยกันที่ช่วยประสานงาน

 

แจ้งเหตุ เตือนภัย ร้องเรียน ร้องทุกข์  โทร. 075-431166 , 081-4239852

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช  1677 ดีแทค โทร.ฟรี