แจ้งเตือน ติดต่อช่างแอร์ผ่าน FACE BOOK แล้วทำงานไม่ได้มาตรฐาน เขตหนองปรือ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แจ้งเตือน ติดต่อช่างแอร์ผ่าน FACE  BOOK  แล้วทำงานไม่ได้มาตรฐาน

              ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากคุณสา ว่าในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาได้ติดต่อช่างแอร์ผ่านทาง FACEBOOK เพื่อให้เข้ามาติดตั้งแอร์ที่บ้าน ในเขตหนองปรือ ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยตกลงราคาที่1500 บาท แต่ในระหว่างการติดตั้งนั้นก็จะมีการขอเงินซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ซึ่งรวมแล้วราคาทั้งหมดที่ติดตั้ง ตกอยู่ที่ราคา 2250 บาท ติดตั้งตั้งแต่ช่วงเวลา12.00 – 16.00 น. เสร็จ แล้วมี สภาพสายไฟก็ไม่ได้มีการต่อเบรคเกอร์ ส่วนท่อน้ำยาแอร์ก็ห้อยเกะกะอยู่ตามฝาผนัง จากนั้นในช่วงค่ำวันเดียวกันขอเบิกเงินค่าแรง 1500 บาท แล้วก็ทิ้งงานไว้โดยไม่ได้กลับมาแก้ไข หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้ จนต้องหาช่างแอร์ใหม่มาติดตั้ง จึงอยากฝากเตือนพี่ น้อง ประชาชน ที่จะติดตั้งแอร์ในช่วงหน้าร้อนนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลหรือตกลงเจรจากันก่อนที่จะทำการว่าจ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก
 

แจ้งเหตุ แจ้งข่าว ขอความช่วยเหลือผ่านมายังร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-270102 , 081-6686525 สายด่วน 1677 หรือผ่าน Appication ร่วมด้วยช่วยกัน m-Rescue” ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบริการสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แค่ทุกคน”ร่วมด้วยช่วยกัน”