ป้ายบอกทางบิดเบี้ยว มองไม่ค่อยเห็น

27 กุมภาพันธ์ 58 ทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงรายพบป้ายบอกทางหน้าวัดห้วยพูล ตำบลนางแล อำเภอเมือง จ.เชียงรายก่อนถึง 4 แยกหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขด้วย