สคร.7 อุบลฯ เตือนระวัง!! เด็กจมน้ำเสียชีวิต พบเฉพาะในช่วงปิดเทอม มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูง ถึง 442 คน

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.อุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ในรอบ 11 ปี ตั้งแต่ 2546-2556  พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตแล้วถึง 15,495 คน เฉลี่ยปีละ 1,291 คน หรือวันละเกือบ 4 คน เฉพาะในช่วง 3 เดือน ช่วงปิดเทอม คือ มีนาคม-พฤษภาคม มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึง 442 คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ปี 2557 พบเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ110 คน มากที่สุดที่ จ.อุบลราชธานี 39 คน  จุดที่พบบ่อยคือ แหล่งน้ำธรรมชาติ หนองน้ำ คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ อ่างอาบน้ำ ผู้ปกครองอย่าปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพัง หากทำกิจกรรมทางน้ำ ต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง