ร่วมด้วยช่วยกันร่วมย้อนอดีตประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งผ่านศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงรายว่า เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับวัดมิ่งเมือง จะจัดงานประเพณีย้อนอดีตตักบาตรวันเป็งปุ๊ด ซึ่งวันเป็งปุ๊ดก็คือคืนที่ย่างเข้าสู่วันพุธตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ โดยชาวล้านนามีความเชื่อว่าพระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันต์ที่มีอิทธิฤทธิ์ สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนา ได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติใต้สะดือทะเลในค่ำคืนย่างเข้าสู่วันพุธที่ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ และแปลงกายเป็นสามเณรน้อยขึ้นมาโปรดสัตว์โลก และเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรกับพระมหาอุปคุตนี้ จะบังเกิดให้ผู้นั้น มีบุญวาสนามีโชคลาภร่ำรวยเงินทองและสร้างความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เรียกว่าตักบาตรเป็งปุ๊ด ซึ่งชาวเชียงรายได้ยึดถือปฎิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน และในครั้งนี้วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 13.30 น.เป็นต้นไปจะมีพิธีอาราธนาพระอุปคุตจากแม่น้ำกก(เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง) แห่รอบเมืองเชียงราย เวลา 23.39 น.ประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดมิ่งเมือง จากนั้นเวลา 00.01 น.ย่างเข้าสู่วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต พร้อมพระภิกษุสงฆ์สามเณรออกเดินรับบิณฑบาตเริ่มจากวัดมิ่งเมืองไปตามถนนบรรพปราการถึงสี่แยกประตูสลีเลี้ยวกลับ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมย้อนอดีตประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายรวมถึงนักท่องเที่ยว เตรียมข้าวสาร อาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย โทร.053-600561-2